معنی و ترجمه کلمه secondary به فارسی secondary یعنی چه

secondary


ثانويه ،يدکى ،فرعى ،کمکى ،حاکى از زمان گذشته ،ثانوى
روانشناسى : ثانوى
علوم هوايى : ثانويه
علوم نظامى : درجه دوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها