معنی و ترجمه کلمه secretariat به فارسی secretariat یعنی چه

secretariat


دبيرخانه ،هيئت دبيران وکارمندان دفترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها