معنی و ترجمه کلمه secretary of state for home affairs به فارسی secretary of state for home affairs یعنی چه

secretary of state for home affairs


وزير کشور
قانون ـ فقه : وزير امور داخله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها