معنی و ترجمه کلمه secretary of state به فارسی secretary of state یعنی چه

secretary of state


وزير
قانون ـ فقه : وزير خارجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها