معنی و ترجمه کلمه sectarianism به فارسی sectarianism یعنی چه

sectarianism


فرقه گرايى
قانون ـ فقه : پيروى از يک فرقه
روانشناسى : فرقه گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها