معنی و ترجمه کلمه section of valley به فارسی section of valley یعنی چه

section of valley


معمارى : نيمرخ عرضى دره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها