معنی و ترجمه کلمه section out به فارسی section out یعنی چه

section out


شکستن موج بطور ناهموار( موج سوارى)
ورزش : شکستن موج بطور ناهموار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها