معنی و ترجمه کلمه sectoral به فارسی sectoral یعنی چه

sectoral


بازرگانى : بخشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها