معنی و ترجمه کلمه sectorial به فارسی sectorial یعنی چه

sectorial


بخشى ،مربوط به قطاع دايره ،برش ،دندان اسياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها