معنی و ترجمه کلمه sectorial به فارسی sectorial یعنی چه

sectorial


بخشى ،مربوط به قطاع دايره ،برش ،دندان اسياب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها