معنی و ترجمه کلمه security controls به فارسی security controls یعنی چه

security controls


کامپيوتر : کنترلهاى حفاظتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها