معنی و ترجمه کلمه security countermeasures به فارسی security countermeasures یعنی چه

security countermeasures


اقدامات تامينى ،پيشگيريهاى حفاظتى ،اقدامات حفاظتى
علوم نظامى : پيش بينيهاى حفاظتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها