معنی و ترجمه کلمه sedent به فارسی sedent یعنی چه

sedent


(در مورد مجسمه )نشسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها