معنی و ترجمه کلمه sediment discharge به فارسی sediment discharge یعنی چه

sediment discharge


معمارى : بده جامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها