معنی و ترجمه کلمه sediment function به فارسی sediment function یعنی چه

sediment function


معمارى : تابع بده مواد جامع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها