معنی و ترجمه کلمه sedimentary peat به فارسی sedimentary peat یعنی چه

sedimentary peat


معمارى : تورب رسوبى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها