معنی و ترجمه کلمه sedition به فارسی sedition یعنی چه

sedition


اشوب ،فاسد،شورش ،اغتشاش ،فتنه جويى
قانون ـ فقه : فتنه و اشوب
علوم نظامى : خيانت در حفظ اسرار نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها