معنی و ترجمه کلمه sedum به فارسی sedum یعنی چه

sedum


(گ.ش ).گل ناز،ابرون صغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها