معنی و ترجمه کلمه see for oneself به فارسی see for oneself یعنی چه

see for oneself


از نزديک مشاهده کردن ،بچشم خود ديدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها