معنی و ترجمه کلمه seed به فارسی seed یعنی چه

seed


بنياد،جستجو کردن ،پيگرد،طلب کردن ،حبه ،بذر،دانه ،ذريه ،اولاد،تخم اورى ،تخم ريختن ،کاشتن
کامپيوتر : پيگردى کردن
قانون ـ فقه : بذر
زيست شناسى : دانه
ورزش : رده بندى برحسب مهارت و قدرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها