معنی و ترجمه کلمه seediness به فارسی seediness یعنی چه

seediness


بد نمايى ،پستى ،بذرافشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها