معنی و ترجمه کلمه seek به فارسی seek یعنی چه

seek


گشتن ،جستجو کردن ،جوييدن ،طلبيدن ،پوييدن ،طلب کردن ،پيگردى کردن
علوم نظامى : جستجو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها