معنی و ترجمه کلمه seism به فارسی seism یعنی چه

seism


)=earthquake(زلزله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها