معنی و ترجمه کلمه seismic loads به فارسی seismic loads یعنی چه

seismic loads


عمران : سربارهاى زلزله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها