معنی و ترجمه کلمه seismism به فارسی seismism یعنی چه

seismism


پديده هاى زمين لرزه ،فعاليت لزرشى وارتعاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها