معنی و ترجمه کلمه seizor به فارسی seizor یعنی چه

seizor


(حق ).تصرف کننده ،ضبط کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها