معنی و ترجمه کلمه sejant به فارسی sejant یعنی چه

sejant


)=sitting(نشسته ،درحال جلوس ،درحال چمباتمه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها