معنی و ترجمه کلمه selection ratio به فارسی selection ratio یعنی چه

selection ratio


نسبت گزينش
روانشناسى : بهر گزينش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها