معنی و ترجمه کلمه selection switch به فارسی selection switch یعنی چه

selection switch


گزينه انتخاب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها