معنی و ترجمه کلمه selective inattention به فارسی selective inattention یعنی چه

selective inattention


روانشناسى : عدم توجه انتخابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها