معنی و ترجمه کلمه selective quenching به فارسی selective quenching یعنی چه

selective quenching


علوم مهندسى : سردکنندگى ناحيه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها