معنی و ترجمه کلمه selenium rectifier به فارسی selenium rectifier یعنی چه

selenium rectifier


يکسو کننده ء سلنيومى
الکترونيک : يکسوکننده سلنيمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها