معنی و ترجمه کلمه self abandonment به فارسی self abandonment یعنی چه

self abandonment


خودرهايى ،افسارگسيختگى ،پيروى از هوى هوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها