معنی و ترجمه کلمه self active به فارسی self active یعنی چه

self active


فاعل در نفس خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها