معنی و ترجمه کلمه self adapting computer به فارسی self adapting computer یعنی چه

self adapting computer


کامپيوتر خود وفق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها