معنی و ترجمه کلمه self adjustment به فارسی self adjustment یعنی چه

self adjustment


خودميزانى ،انطباق خود با محيط يا چيز ديگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها