معنی و ترجمه کلمه self administered به فارسی self administered یعنی چه

self administered


خود کار،اداره شونده بوسيله خويشتن ،ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها