معنی و ترجمه کلمه self advancement به فارسی self advancement یعنی چه

self advancement


پيشروى نفس ،جلوبرى خويشتن ،خود پيش برى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها