معنی و ترجمه کلمه self aggrandizing به فارسی self aggrandizing یعنی چه

self aggrandizing


تعريف کننده از مقام خود،خودبزرگساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها