معنی و ترجمه کلمه self assumption به فارسی self assumption یعنی چه

self assumption


خودفرضى ،تيشه روبخودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها