معنی و ترجمه کلمه self cleaning contact به فارسی self cleaning contact یعنی چه

self cleaning contact


الکترونيک : کنتاکت خودشوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها