معنی و ترجمه کلمه self concern به فارسی self concern یعنی چه

self concern


علاقه بنفس ،در فکر شخص خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها