معنی و ترجمه کلمه self consecration به فارسی self consecration یعنی چه

self consecration


تقديس نفس خود،ز ترک نفس خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها