معنی و ترجمه کلمه self contemplation به فارسی self contemplation یعنی چه

self contemplation


تفکر،تعقل در نفس خود،خود انديشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها