معنی و ترجمه کلمه self contempt به فارسی self contempt یعنی چه

self contempt


تحقير نفس ،تذليل نفس ،خود دون شمارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها