معنی و ترجمه کلمه self contempt به فارسی self contempt یعنی چه

self contempt


تحقير نفس ،تذليل نفس ،خود دون شمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها