معنی و ترجمه کلمه self deceived به فارسی self deceived یعنی چه

self deceived


اغفال شده ،فريب نفس خورده ،خود فريفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها