معنی و ترجمه کلمه self depedence به فارسی self depedence یعنی چه

self depedence


)=self reliance(اتکاء بنفس ،اعتماد بنفس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها