معنی و ترجمه کلمه self dramatization به فارسی self dramatization یعنی چه

self dramatization


بخود بندى ،تصنع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها