معنی و ترجمه کلمه self expression به فارسی self expression یعنی چه

self expression


خود بيانگرى ،ابراز وتصريح عقايد وخصوصيات خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها