معنی و ترجمه کلمه self reacting به فارسی self reacting یعنی چه

self reacting


بطور خودکار متعادل شونده ،خود بخود تطبيق شونده ،خود بخود واکنش کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها