معنی و ترجمه کلمه self realization به فارسی self realization یعنی چه

self realization


درک نفس ،نيل به استعدادها وامکانات نفس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها